AVAILABLE FORMATS

Download Watch Now

Secure Verified

当你年少时
9/10 by 1 users
Title:So Funny Youth
Genre: Drama, Comedy
First Air Date: 2022-09-13
Last Air Date: 2022-10-03
Number of Seasons: 1
Number of Episodes: 24
Runtime: 27 min
Overview:
Stars: He Yu (Zhu Cheng Hai), Chen Yixin (Zhang Xiao Ran), Li Jiahao (Zhou Rui), Niu Ze-Meng (Xiang Nan), Tan Xiaofan (Shen Wen Jing)